I Midt-Norge blir det en snittpris for strøm på 82,6 øre per kilowattime (kWh) fredag og en makspris på 91,7 øre.

Fredagens snittpris per kWh er 83,3 øre lavere enn torsdag og 43,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Rekorden i vinter var onsdag 14. desember da snittprisen var 4,65 kr per kilowatt.

Maksprisen fredag på 91,7 øre per kWh er mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 1,37 kroner lavere enn torsdag og 48,2 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,35 kroner.

Minsteprisen blir på 72,7 øre per kWh mellom klokken 19 og 20.