Trøndelag politidistrikt har gått gjennom 139 uåpnede forsendelser mellom politidistriktet og kommuner via Altinn. 14 er bekymringsmelder til barnevernet.

– Trøndelag politidistrikt har så langt funnet ni uleste bekymringsmeldinger og fem uleste underretninger som ble sendt fra politiet til kommunene via Altinn. Alle skulle til barnevernstjenesten og er å anse som bekymringsmeldinger, skriver politidistriktet i en pressemelding.

Barnevernet har mottatt alle 14 sakene, og de er bekreftet fulgt opp gjennom annen dokumentasjon i sakene, skriver politidistriktet videre.

Av de 139 uåpnede forsendelsene mellom politidistriktet og kommunene, har 104 vært mellom politiet og barnevernstjenestene.

– Problemene med bruk av Altinn kan ha medført forsinkelser i informasjonsflyten, men vi har så langt ikke kommet over informasjon som tilsier at noen barn har lidd noen overlast som følge av det, står det i pressemeldingen.

Undersøkelsesperioden er fra 2018 og fram til og med juli i år. Det går ikke frem av pressemeldingen hvilke kommuner som er berørt.