Søndagens snittpris per kWh er 14,2 øre lavere enn lørdag og 1,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt- og Nord-Norge for hele mai endte på 9,8 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 19,05 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 11,6 øre lavere enn lørdag og 8,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt- og Nord-Norge vært 36,5 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 0,1 øre per kWh mellom klokken 14 og 15 og er den laveste i landet.