Kommunen vurderer å kjøpe storbygg av lokalt firma