Plansjef om reguleringskostnader: Sparer lite på å ta ut veiløypa

foto