Trollheimen-rapport: I disse populære hytteområdene bør hyttebygging bremses

Ved Skarvatnet anbefaler rapporten å begrense framtidig hytteutbygging til området mellom Nerskogsveien og vannet på østsiden, og nær vannkanten på vestsiden. Foto: Morgan Frelsøy