Stort oppmøte da de eldre markerte sin egen dag

foto