Mesta fikk kontrakt for Gauldal/Oppdal og Kolo Veidekke for Røros.

I Sør-Trøndelag distrikt er det to kontraktsområder som har vært ute på anbud i 2008. For begge er kontraktsperioden er 5 år (2008-2013) med oppstart 01.09.2008.

Mesta tar over kontraktsområdet 1604 Gauldal/Oppdal fra Kolo Veidekke. Denne kontrakten har en verdi på 179,9 millioner kroner. Kontrakten dekker vegstrekninger i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner – omlag 715,1 km veg totalt.

Kolo Veidekke har fått kontraktsområde 1605 Røros, et område de også har i dag. Denne kontrakten har en verdi på 78,9 millioner kroner. Kontrakten gjelder vegstrekninger i Tydal, Røros, Holtålen og Midtre Gauldal kommuner – omlag 370 km veg totalt.

Gjennom disse såkalte funksjonskontraktene har Statens vegvesen gitt entreprenørene følgende oppdrag (hentet fra kontraktene):

Drift og vedlikehold av stamveger, øvrige riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger langs riksveger med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.