NORSK VILLREINSENTER: Selv om villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og at Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre fremtiden for villreinstammene og deres leveområder, er det stort sett natur- og miljøinteresserte, jegere og friluftsfolk som har interesserte seg for villreinen.

Selv om de er mange, må villreinen ha hjelp av langt flere for å være sikret en fremtid i de norske fjellene.

For å hjelpe villreinen har Norsk Villreinsenter og Villreinrådet gått sammen om å lage nettsiden www.villrein.no

Samarbeidspartnerne sier de har høye ambisjoner med nyskapningen. De vil lage den mest innholdsrike, informative og pålitelige nettsted med informasjon om villreinen. Nettstedet skal oppdateres daglig.

Norsk Villreinsenter er en stiftelse opprettet av Direktoratet for naturforvaltning.

Det har to driftsenheter, ett på Hjerkinn og ett på Skinnarbu i Tinn kommune. Villreinrådet er en frivillig organisasjon som samler landets villreinområder.

Norsk Villreinsenter på Hjerkinn har nå fire ansatte.

Det er daglig leder Jo Skorem, fagkonsulent Raymond Sørensen, naturveileder SNO Heidi Ydse og naturveileder SNO Espen Rusten.