Jegerliste Knutshø

Nyvold Kjetil Fritt dyr

Hanssen Per Nikolai Fritt dyr

Rolvsjord Kristian Fritt dyr

Fostad Sigmund Fritt dyr

Gunnesmo Rune Fritt dyr

Jacobsen Arnstein Fritt dyr

Wolden Tore Fritt dyr

Brattbakk Olav Fritt dyr

Haugland Haldor Fritt dyr

Hoel Einar Bjerke Fritt dyr

Bjørkås Sverre Fritt dyr

Gorset Eldrid Fritt dyr

Langseth Marie Fritt dyr

Detlie Inge Fritt dyr

Bjerkaas Stig Hindseth Fritt dyr

Morken Egil Fritt dyr

Mæhle Odd Fritt under 50 kilo

Rolvsjord Arne Fritt under 50 kilo

Viken Bjørn Fritt under 50 kilo

Skipnes Knut Fritt under 50 kilo

Røtvei Hans Fritt under 50 kilo

Fjøsne Leif Otto Fritt under 50 kilo

Sande Endre Fritt under 50 kilo

Bjørkås Knut Håvard Fritt under 50 kilo

Storholm Arne Fritt under 50 kilo

Theodorsen Jon Ivar Fritt under 50 kilo

Rolvsjord Ola Fritt under 50 kilo

Gorset Arnt E. Fritt under 50 kilo

Lauritzen Stein Magne Fritt under 50 kilo

Fjøsne Hans E. Fritt under 50 kilo

Stensheim Morten Arnt Fritt under 50 kilo

Witsø Fridtjov Fritt under 50 kilo

Skorem Jo L. Fritt under 50 kilo

Snøve Oddmund Fritt under 50 kilo

Dørum Hans Fritt under 50 kilo

Gorset Jan Fritt under 50 kilo

Engdal Morten Fritt under 50 kilo

Halseth John Kr. Fritt under 50 kilo

Hårstad Inger Fritt under 50 kilo

Sundset Geir Fritt under 50 kilo

Sundset Bjørn Fritt under 50 kilo

Sæter Syver Fritt under 50 kilo

Mæhlum Svein Fritt under 50 kilo

Mjøen Eivind Såstad Fritt under 50 kilo

Volden John B. Fritt under 50 kilo

Hoel Runar Haugmo Fritt under 50 kilo

Hagen Ivar Arne Fritt under 50 kilo

Heggvoll Bjørn Erik Fritt under 50 kilo

Drivstuen Sivert Fritt under 50 kilo

Dørum Svein Asphaug Fritt under 50 kilo

Dørum Magnar Fritt under 50 kilo

Illøkken Solvor Mjøen Simle/ungdyr + kalv

Hoel Ivar Riise Simle/ungdyr + kalv

By Ola Simle/ungdyr + kalv

Loe Jon Olav Simle/ungdyr + kalv

Hårstad Narve Simle/ungdyr + kalv

Mesloe Olav Simle/ungdyr + kalv

Enes Inge Simle/ungdyr + kalv

Heggvold Gaute Simle/ungdyr + kalv

Vognild Kåre Simle/ungdyr + kalv

Hoel Harald Simle/ungdyr + kalv

Foss Joar Simle/ungdyr + kalv

Morken Oddmund Simle/ungdyr + kalv

Mjøen Helge Simle/ungdyr + kalv

Riise Thor-Olav Simle/ungdyr + kalv

Mjøen Jon Martin Simle/ungdyr + kalv

Bjørndalseter Herdis Simle/ungdyr + kalv

Klevstuen John Idar Simle/ungdyr + kalv

Rundtom Bjørn Simle/ungdyr + kalv

Detlie Ivar Simle/ungdyr + kalv

Sæther Harald Simle/ungdyr + kalv

Andersen Tore Simle/ungdyr + kalv

Berntsen Svein Simle/ungdyr + kalv

Haugan Ingvald Simle/ungdyr + kalv

Klevstuen Geir Simle/ungdyr + kalv

Hindseth Olav Simle/ungdyr + kalv

Dale Audun Simle/ungdyr + kalv

Husa Jan Kåre Simle/ungdyr + kalv

Stensheim Inger Simle/ungdyr + kalv

Hindseth Rune Simle/ungdyr + kalv

Fossum Kåre Simle/ungdyr + kalv

Dale Arnt Erik Simle/ungdyr + kalv

Johannessen Flemming Simle/ungdyr + kalv

Duås Martin Simle/ungdyr + kalv

Røtvei Ola Simle/ungdyr + kalv

Gissinger Even Simle/ungdyr + kalv

Norbeck Odd Simle/ungdyr + kalv

Gjerstad Åsmund Simle/ungdyr + kalv

Vikasæter Erik Simle/ungdyr + kalv

Loe Harald J. Simle/ungdyr + kalv

Skaslien Kjell Simle/ungdyr + kalv

Illøkken Øystein Simle/ungdyr + kalv

Heggvoll Sivert Simle/ungdyr + kalv

Aune Gro Simle/ungdyr + kalv

Lien Ola Simle/ungdyr + kalv

Grøseth Bjarne Jr Simle/ungdyr + kalv

Staverløkk Stein Arve Simle/ungdyr + kalv

Askland Sigmund Simle/ungdyr + kalv

Bakk Arnold Simle/ungdyr + kalv

Fastegård Nicklas Simle/ungdyr + kalv

Taagvold Svein Tore Simle/ungdyr + kalv

Strand Bjarne Simle/ungdyr + kalv

Bjerkaas Anita Schive Simle/ungdyr + kalv

Bjørgen Lars Simle/ungdyr + kalv

Bjørndalsæter Ylva Svisdal Simle/ungdyr + kalv

Horvli Odd M. Simle/ungdyr + kalv

Bekken Karl Simle/ungdyr + kalv

Heggvold Morten Simle/ungdyr + kalv

Hoel Alf Simle/ungdyr + kalv

Morken Kåre Simle/ungdyr + kalv

Nyseter Sven E. Simle/ungdyr

Duås Hege KHØ Vara 1

Mjøen Arnfinn KHØ Vara 2

Hindseth Per Erik KHØ Vara 3

Frelsøy Morgan KHØ Vara 4

Amtoft Gustav KHØ Vara 5

Forbregd Ingebrigt jr. KHØ Vara 6

Kvål Eirik KHØ Vara 7

Heggvoll Ingar KHØ Vara 8

Løkkheim Morten KHØ Vara 9

Enes Anja Breen KHØ Vara 10

Sæther Ingodd KHØ Vara 11

Stensheim Joar KHØ Vara 12

Strypet Vidar KHØ Vara 13

Volden Inge KHØ Vara 14

Dale Erik KHØ Vara 15

Hoel Halvor KHØ Vara 16

Aune Kjell Ivar KHØ Vara 17

Storholm Øystein KHØ Vara 18

Junge Morten KHØ Vara 19

Lund Eirik KHØ Vara 20

Trondsgård Terje KHØ Vara 21

Jegerliste Snøhetta

Mjøen Tor Fritt dyr

Veskje Trond Ivar Fritt dyr

Aune Otto Fritt dyr

Førdedal Harald Fritt dyr

Veggen Johan Fritt dyr

Svendgård Fredbjørn Fritt dyr

Bjørndal Kari Camilla Fritt dyr

Hoel Gisle Fritt dyr

Eriksson Ingrid Fritt dyr

Bretten Simen Fritt dyr

Svisdal Odd Fritt dyr

Nyseter Erik R. Fritt dyr

Sagmo Sturla Fritt dyr

Fossheim Stein Ola Fritt dyr

Flå Liv Fritt dyr

Hoel Bent Inge Fritt dyr

Veskje Øyvind K. Fritt dyr

Myrhaug Rune Morten Fritt dyr

Kleffelgård Tore Fritt dyr

Forbregd Stein Morten Fritt dyr

Hoseth Rune Olav Kluftbukk

Skorstad Håkon H. Kluftbukk

Ormbostad Ove Andre Kluftbukk

Sæther Kjetil Kluftbukk

Gulbrandsen Tor Anders Kluftbukk

Skytterlagene Kluftbukk

OJFL Kluftbukk

Gulaker Arnt Kluftbukk

Bjørgum Torgeir Kluftbukk

Pettersen Terje Kluftbukk

Flå Sigbjørn Kluftbukk

Ekrann John Olav Kluftbukk

Wollum Frode Kluftbukk

Pettersen Arve K. Kluftbukk

Holten Per Magne Simle/Ungdyr + kalv

Gundersen Tor Simle/Ungdyr + kalv

Rykhus Knut Simle/Ungdyr + kalv

Hopmark Sigbjørn Simle/Ungdyr + kalv

Henriksen Sverre Simle/Ungdyr + kalv

Songedal Kari Simle/Ungdyr + kalv

Indset Per Tore Simle/Ungdyr + kalv

Krabberød Ole Petter Simle/Ungdyr + kalv

Jensen Hans-Erik Simle/Ungdyr + kalv

Sæterbø Nils Magne Simle/Ungdyr + kalv

Lorentz Arild Simle/Ungdyr + kalv

Risan Svein Henrik Simle/Ungdyr + kalv

Hindseth Arvid Simle/Ungdyr + kalv

Grønbakken Egil Simle/Ungdyr + kalv

Torve Henrik Aalbu Simle/Ungdyr + kalv

Nerhoel Erik R. Simle/Ungdyr + kalv

Storli Knut Simle/Ungdyr + kalv

Krokann Jon Anders Simle/Ungdyr + kalv

Strand Terje Simle/Ungdyr + kalv

Rolvsjord Marit Simle/Ungdyr + kalv

Skaslien Arne Robert Simle/Ungdyr + kalv

Roten Odd Simle/Ungdyr + kalv

Vognild Joar Simle/Ungdyr + kalv

Nerhoel Ingrid Simle/Ungdyr + kalv

Gisnås Halvor Simle/Ungdyr + kalv

Snøve Hans Simle/Ungdyr + kalv

Gulaker Harald Simle/Ungdyr + kalv

Nyhaug Harald Simle/Ungdyr + kalv

Løkkhaug Jan Egil Simle/Ungdyr + kalv

Torve Olav Simle/Ungdyr + kalv

Vognild Hans Olav Simle/Ungdyr + kalv

Torve Jørgen Simle/Ungdyr + kalv

Skaslien Erling Simle/Ungdyr + kalv

Sporstøl Erling Simle/Ungdyr + kalv

Orkelbog Ole Simle/Ungdyr + kalv

Gulaker Gudbrand Sukke Simle/Ungdyr + kalv

Løkken Jan Simle/Ungdyr + kalv

Sørensen Raymond Simle/Ungdyr + kalv

Lien Are Simle/Ungdyr + kalv

Rogstad Harald Simle/Ungdyr + kalv

Hoel Jan Otto Simle/Ungdyr + kalv

Klett Oddbjørn Simle/Ungdyr + kalv

Horvli Steingrim Simle/Ungdyr + kalv

Mæhle Kjetil Fossum Simle/Ungdyr + kalv

Nordheim Knut Erik Simle/Ungdyr + kalv

Gorset Åsmund Simle/Ungdyr + kalv

Kvello Arne Simle/Ungdyr + kalv

Mesloe Siv Simle/Ungdyr

SNØ 3 Simle/Ungdyr

Loeng Anne Kristin Simle/Ungdyr

Nysæter Geir Simle/Ungdyr

Duås Reidar Simle/Ungdyr

Veskje Trond Simle/Ungdyr

Forbregd Per Ivar Simle/Ungdyr

Øien Ivar SNØ VARA 1

Aune Kjell Ivar SNØ VARA 2

Dale Erik SNØ VARA 3

Engtrø Asbjørn Ingar SNØ VARA 4

Orkelbog Torbjørn SNØ VARA 5

Hoel Halvor SNØ VARA 6

Haugland Jonas Teksum SNØ VARA 7

Frelsøy Morgan SNØ VARA 8

Hokseng Ola SNØ VARA 9

Skarbø Leidulf SNØ VARA 10

Strand Stein Kristian SNØ VARA 11

Stensheim Joar SNØ VARA 12

Hammerstrøm Steffen SNØ VARA 13

Simonsen Otto SNØ VARA 14

Junge Morten SNØ VARA 15

Hoel Arild SNØ VARA 16

Løkkheim Morten SNØ VARA 17

Aukrust Gorm SNØ VARA 18

Trondsgård Terje SNØ VARA 19

Lauritzen Arnfinn SNØ VARA 20

Nysæter Øyvind SNØ VARA 21

Forbregd Per Olav SNØ VARA 22

Sæther Ingodd SNØ VARA 23

Kvål Eirik SNØ VARA 24

Rolvsjord Are SNØ VARA 25

Varaliste utenbygdsboende

Halvorsen Thomas SNØ VARA 1

Bakk Henrik SNØ VARA 2

Vullum Sverre SNØ VARA 3

Aune Geir SNØ VARA 4

Skorstad Hallstein SNØ VARA 5

Reinkind Steinar SNØ VARA 6

Sveen Elisabeth SNØ VARA 7

Dahl-Andersen Kristian SNØ VARA 8

Nilsen Andreas SNØ VARA 9

Smeby Bjørn Steinar SNØ VARA 10

Småsund Hjalmar SNØ VARA 11

Bach Tor SNØ VARA 12

Solli-Sæther Kjetil SNØ VARA 13

Silseth Gaute SNØ VARA 14

Hoddø Frode SNØ VARA 15

Kilde: Oppdal bygdeallmenning: www.oba.oppdal.com