OPPDAL: - Vi har opplevd en stor oppgang i kunstgjødselprisen i løpet av det siste året. Mange bønder går nok rundt og tenker litt på hvordan de skal takle dette, og hvilke valg som skal tas for planteproduksjonen på garden videre. Mange vurderer kanskje å ta en litt grundigere gjennomgang med forsøksringen i år, før gjødselplanen settes opp. Kanskje kan husdyrgjødsla utnyttes bedre? Kan valg av ei anna såfrøblanding være aktuelt?

Det spørsmålet stiller Jenny Kristin Heggvold i en epost til Opdalingen. Hun har argumentene for at man kan begynne å tenke økologisk.

Noen har kanskje lekt litt med tanken på å legge om til økologisk ?

Da sparer en jo kostnader til kunstgjødsel, samtidig som en får bedre pris for produktene og mer tilskudd.

Men det er noen viktige spørsmål som må besvares.

Vil ikke avlingene bli små og ugrasmengdene store? Hva med tilveksten på sau og kalv? Og hva vil naboen si?

I et forsøkt på å svare på noen av disse spørsmålene arrangerer landbruksforvaltningen i Oppdal kommune i samarbeid med Oppdal forsøks- og driftsplanring og bygdefolket studieforbuns -Oppdal et innføringskurs i økologisk landbruk. Kurset er gratis og åpent for alle. Dette er ment å være et lavterskeltilbud for alle som ønsker å vite litt mer om økologisk landbruk, elle som bare vil lære litt mer om hvordan garden kan drives med mindre bruk av innsatsfaktorer.

Kurset blir arrangert i Oppdal rådhus 6.-7. februar med en generell del fredag kveld, og inndeling i bolker for storfe, sau og grønnsaker og urter på lørdag. Foredragsholderne er rådgivere fra forsøksringene, Tine, Debio, og fylkesmannens landbruksavdeling.

- I tillegg vil tre bønder som driver økologisk i dag komme å dele sine erfaringer med oss. Når det er mulig å drive økologisk melkeproduksjon med godt resultat på Alvdal, burde det vel også gå an i Oppdal?

For de som etter deltagelse på kurs ønsker ei grundigere vurdering av om omlegging til økologisk produksjon kan være ei god løsning på sin gard, har Forsøkringene tilbud om "Gratis Førsteråd". Detter er et tilbud om gardsbesøk der en rådgiver vurderer muligheter og begrensninger på garden med tanke på økologisk drift. Deretter blir det utarbeidet en skriftlig tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler som viser lønnsomheten ved omlegging.