Fikk svar fra fylket angående midler til «Aksjon skoleveg»

foto