Politibetjent Finn Skårsmoen er temmelig sikker. I de siste dagene har han fått flere henvendelser i sakens anledning og alle mer enn antyder at dette er krigsammunisjon som er gjemt unna tyskerne.

– Alle forteller om en ammunisjonskasse levert i Grytdalen under krigen. For å gjøre det vanskeligere for tyskerne, ble ammunisjonen delt og gjemt i mindre partier. Tett glassflasker var et godt lagringssted. Da krigen sluttet ble disse flaskene mer eller mindre glemt. Nå har de altså kommet til rette. På hver av de tre flaskene er det omtrent 50 patroner. Flaskene blir nå levert til Forsvaret for destruksjon. Det snakkes om å ta vare på ei av flaskene som et krigsminne, sier Finn Skårsmoen.

Foto: heidi Olsen
Foto: heidi Olsen