Stygge tall: Flere førerkortbeslag søndag ettermiddag

foto