OPPDAL: Som byråkrat behandlet Jensen ikke saken om bygging av ny barnehage til erstatning for Sildrevegen barnehage. Til Adresseavisen sier han at han ikke diskuterte saken med de andre byråkratene i avdeling for oppvekst og at det derfor er uproblematisk for han å behandle saken som politiker. Slik vurderer også jusprofessor Jan Fridhjof Bernt det og finner ingen grunn for Johan Jensen å si seg inhabil i saker som ligger inn under hans avdeling men som han verken har behandlet eller diskutert før saken kommer opp til politisk behandling. – Dette er et spørsmål om tillit og det stilles krav om ryddighet for oppvekstsjefen i slike saker. Han må unngå enhver befatning med saken før han skal behandle den som politiker, sier jusprofessoren til Adresseavisen. Jan Fridhjof Bernt deler sin kollega Carl August Fleicher syn om at den nye lederen av bygningsrådet i Oppdal, Arnt Gulaker, vil kunne bli inhabil i alle saker som gjelder fritidsboliger i Oppdal. Dette fordi Gulaker selv er investor i leilighetskomplekset Hovdintunet AS.