Følgende eiendommer har skiftet eiere i Oppdal og Rennebu kommuner i november måned. Les listen her.

Oppdal

Gnr 284, bnr 82 er solgt for kr 6.000.000 fra Ingebrigt Bjerke til Bjørktunet as (25.10.2006)

Aunevegen 7 B (Gnr 284, bnr 8, seksjon 1) er solgt for kr 880.000 fra Heidi Vibeke Gotheim til Terje Vindal (25.10.2006)

Vikavegen 44 (Gnr 17, bnr 49, seksjon 2) er solgt for kr 1.725.000 fra Marion Eiendom as til Heidi Vibeke Gotheim (26.10.2006)

Gnr 233, bnr 29 er solgt for kr 1.450.000 fra Ivar Johnsønn Vognild til May Britt Røste og Halvor Røste (27.10.2006)

Gnr 260, bnr 4, seksjon 3 er solgt for kr 900.000 fra Ivar Rune Ansnes til Kari Hovde (30.10.2006)

Gnr 271, bnr 155 er solgt for kr 1.400.000 fra Arnt Gulaker og Elisabeth Gulaker til Torill Samdal Borgen og Thomas Fredrick Borgen (31.10.2006)

Gnr 253, bnr 13 er solgt for kr 535.000 fra Olav Hoel til Gerd Palma Rød, Arne Bjørn Rød, Mette Rød og Katrine Rød Skjørsæther (01.11.2006)

Gnr 288, bnr 167 er solgt for kr 1.830.000 fra Fosna Prosjektutvikling as til Cecilie Waldermo og Christian Waldermo (02.11.2006)

Gnr 178, bnr 16 er solgt for kr 1.710.000 fra Magne Lunde til Hilde Thierry Lystad og Atle Qvam (02.11.2006)

Bjerkevegen 5 (Gnr 282, bnr 60) er solgt for kr 1.300.000 fra Grete Synnøve Nyhaug og Inger Marie Koksvik til Rønningslia as (06.11.2006)

Lupinvegen 16 (Gnr 20, bnr 98) er solgt for kr 1.440.000 fra Knut Kjønli til Egil Hjelmeland (07.11.2006)

Gnr 230, bnr 84 er solgt for kr 1.510.000 fra Thorbjørn Hans Henriksen til Steinar Schult og Kirsti Marie Blomhaug (07.11.2006)

Gnr 302, bnr 132 er solgt for kr 900.000 fra Jostein Ervik til Egil Tegnander (07.11.2006)

Gnr 250, bnr 21 er solgt for kr 250.000 fra Lars Helge Sesaker til Ketil Solem (07.11.2006)

Gnr 250, bnr 23 er solgt for kr 250.000 fra Lars Helge Sesaker til Svein Anders Rodø og Vigdis Rodø (07.11.2006)

Gnr 250, bnr 24 er solgt for kr 500.000 fra Lars Helge Sesaker til Svenn Ola Ertzaas og Lisbeth Smedberg Ertzaas (07.11.2006)

Tiurvegen 25 (Gnr 47, bnr 32) er solgt for kr 870.000 fra Gerd Irene Skarsem Måren, Trond Eirik Solstad Løset og Trude Solstad Løset til Terje Volden (07.11.2006)

Vikavegen 54 (Gnr 17, bnr 49, seksjon 22) er solgt for kr 1.570.000 fra Marion Eiendom as til Birgit Nordvik (09.11.2006)

Gnr 302, bnr 148 er solgt for kr 1.100.000 fra Jomar Kilnes til Boma Holding as (09.11.2006)

Gnr 303, bnr 59 er solgt for kr 900.000 fra Olav Rønning til Andreas Wangestad og Petter Mørck (09.11.2006)

Gnr 293, bnr 55 er solgt for kr 200.000 fra Arvid Sveen til Anne Lise Bakken Skogstad (13.11.2006)

Gnr 302, bnr 128 er solgt for kr 1.050.000 fra Gjershaug Eiendom as til Nat Eiendom as (13.11.2006)

Vikavegen *metricconverterProductID28 C28 C* (Gnr 17, bnr 1) er solgt for kr 1.115.000 fra Reidun Kristina Wikstrøm til Arnulf Toresen (15.11.2006)

Gnr 271, bnr 168 er solgt for kr 600.000 fra Arnt Gulaker og Elisabeth Gulaker til Knut Johan Nyhus (17.11.2006)

Aunevegen *metricconverterProductID77 A77 A* (Gnr 280, bnr 126) er solgt for kr 2.600.000 fra Berit Camilla Snøva til Håvard Melhus og Harald Melhus (17.11.2006)

Gnr 243, bnr 38 er solgt for kr 1.450.000 fra Lisbeth Øyum til Åge Solheim Vassdal og Lina Margareta Jonasson (17.11.2006)

Gnr 233, bnr 31 er solgt for kr 1.450.000 fra Ivar Johnsønn Vognild til Nils Dag Virum (20.11.2006)

Gnr 302, bnr 130 er solgt for kr 900.000 fra Joar Grønset og Kirsten Oline Aune Grønset til Tom Aleksander Aleksandersen (20.11.2006)

Heggvegen 1 (Gnr 288, bnr 39) er solgt for kr 1.350.000 fra Ingard Otto Langseth og Harald Halmøy til Miriam Nordhus og Gorm Håvard Bjerkås (20.11.2006)

Gnr 293, bnr 59 er solgt for kr 200.000 fra Arvid Sveen til Stig Bertil Hansen (22.11.2006)

Gnr 293, bnr 31, seksjon 6 er solgt for kr 520.000 fra Bjørn Olav Kjørsvik Skorstad til Melby Eiendom as (22.11.2006)

Fjellvang 2 (Gnr 271, bnr 143) er solgt for kr 1.400.000 fra Eli Nilssen til Bente Anita Breivik og Shaun David Gibbons (22.11.2006)

Gnr 293, bnr 60 er solgt for kr 200.000 fra Arvid Sveen til Anne Tøndel og Frode Mathisen Berge (24.11.2006)

Rennebu

Gnr 21, bnr 30, 62 og 85 er solgt for kr 1.200.000 fra Guro Øyan Borsodi og Stefan Borsodi til Maja Britt Renander og Mattias Andersson Bransfjell (25.10.2006)

Gnr 170, bnr 57 er solgt for kr 450.000 fra Nina Kristiansen Tendal til Tommy Kvål (26.10.2006)

Gnr 106, bnr 24 er solgt for kr 190.000 fra Liv Unni Olsbakk til Egil Amland (27.10.2006)

Gnr 21, bnr 284 er solgt for kr 390.000 fra Alf Erik Lånke til Lars Gunnar Johnsen (01.11.2006)

Gnr 170, bnr 33 er solgt for kr 940.000 fra Sverre Bævre og Merete Breivik til Bjørg Holthe og Tom Johansen (01.11.2006)

Gnr 183, bnr 24 er solgt for kr 30.000 fra Anders Tronshaug til Paul Erik Horvath og Marianne Horvath Aadahl (01.11.2006)

Gnr 21, bnr 283 er solgt for kr 390.000 fra Alf Erik Lånke til Bodil Kråkvik (03.11.2006)

Gnr 21, bnr 285 er solgt for kr 390.000 fra Alf Erik Lånke til Bent Indredavik og Marit Sæbø Indredavik (06.11.2006)

Gnr 21, bnr 286 er solgt for kr 390.000 fra Alf Erik Lånke til Merethe Ravlo (09.11.2006)

Gnr 184, bnr 71 er solgt for kr 488.323 fra Innset Sanitetsforening til Rennebu kommune (24.11.2006)

Kilde: Statens kartverk