OPPDAL: 22.40 lørdag kveld tok noen seg inn inngangsdøren ved ungdomsavdelingen i kulturhuset.

– Inngangen ligger på baksiden av huset mot ungdomsskolen. Vi har overvåkningskamera ved flere av inngangene, men ikke akkurat der. Nå vil vi vurdere å sette opp et kamera til, sier Andreassen.

Han sier at de som brøt seg inn brukte verktøy og at de utløste brannalarmen.

– Det virker som om de har utløst alarmen manuelt. Hvorfor de har gjort det har jeg ikke noe godt svar på, sier Andreassen.

Politiet ble varslet 22.15.

– De var på Støren og det var lite aktuelt å få dem hit. De som brøt seg inn hadde ikke kommet lenger inn enn til yttergangen. Vi vil vurdere om forholdet skal anmeldes til politiet mandag, sier Andreassen.

Før denne hendelsen har det bare vært ett tilfelle av hærverk ved kulturhuset.

– Det var noen gutter som gjorde hærverk. Men de ble fanget opp av et overvåkningskamera. Vi hadde samtaler med guttene, deres foreldre og skolen. Guttene jobbet på kulturhuset for det de hadde ødelagt og saken løste seg. I dette tilfellet ser vi at det kan være nytting med overvåkningskamera, sier Andreassen.