KJELL IVAR KNUTSEN

To av personene kom alvorlig til skade i kommisjonen.

Det var ved midtnattstider politiet fikk melding om to personbiler som hadde kollidert front mot front og at skadeomfanget var stort. I den ene bilen satt tre personer og i den andre bilen satt en person. Alle ble fraktet til sykehuset i Trondheim. To av personene var alvorlig skadet og ble fraktet med Luftambulansen til sykehuset. De to andre var lettere skadet og ble kjørt med ambulanse til Trondheim.

Politiet sier det er mistanke om promillekjøring og mistanken rettes mot sjåføren i bilen med bare en person om bord.