KJELL OVE HOLSBØVÅG

OPPDAL: Ei lita venteliste på barnehageplasser og et oppdrag til rådmannen om å utrede et alternativ til Sildreveien, ligger bak befaringen som ble foretatt onsdag.

Blødighaug og Pikhaugen utpeker seg som sannsynlige alternativer sør for sentrum, i kraft av at arealene allerede eies av kommunen. I tillegg la utvalget turen til den såkalte Sanatell-tomta ved sykehjemmet.

– I tillegg ble det også snakket om tomt til barnehage ved de nye områdene på Bjørkmoen, forteller fagansvarlig oppvekst, Johan Jensen.

Magasinet Opp skrev i går at det er fem tomter som sjekkes. – Jeg kan ikke skjønne hvor de har det tallet fra, sier Jensen.

Foreløpig er det ingen hast med å fatte en beslutning om tomtevalg. – Målet er å konkludere slik at det blir med i handlingsprogrammet. Det skal opp i kommunestyret 20. juni.