OPPDAL: Førsteinntrykket var at avdelingen i Oppdal har fått funksjonelle lokaler godt tilpasset behovene.

– Avdelingen i Oppdal er ikke blant våre største, men den er godt drevet. Med nye lokaler er alle forutsetninger for fortsatt god drift til stede. Bankvesenet har vært igjennom tider med effektivisering, men vår avdelingen har i Oppdal har alltid vist gode tall og aldri stått i fare for å bli rasjonalisert bort. Vår investering har i Oppdal tyder på at vi har meget god tro på avdelingen, sa Trond Mellingsæter da han overrakte nøklene til Norvald Veland.

Tredje størst

Fokus bank er landets tredje største bank, bak Dnb Nor og Nordea. Banken er til stede over hele landet og har hovedkontor i Trondheim.

Fokus bank startet som Forretningsbanken i Trondheim. Etter en rekke sammenslåinger med andre banker skiftet den navn til F-bank. I 1987 fikk den sitt nåværende navn.

På 50-årsdagen

– I dag er det nøyaktig femti år siden vi etablerte oss her i Oppdal. Vi startet i det gamle postbygget ved stasjonen. Selv om vi har brukt de nye lokalene siden før jul, fant vi det mest formålstjenelig å foreta den offisielle nettopp i dag, sa Norvald Veland.

Til åpningen var det møtt fram representanter for de lokale næringslivet, trofaste kunder og banksjef Svein Solberg fra Oppdalsbanken.

– De nye lokalene er noe mindre enn de vi har flyttet fra. Men de nye lokalene er bedre tilpasset vår virksomhet og vi har nå den «beste tomta i byen», sa Norvald Veland etter at han hadde mottatt de symbolske nøklene fra Fokus bank sin administrerende direktør Trond Mellingsæter.

Senere på dagen inviterte Folkus bank til et tilbakeblikk på bankens historie med taler, foredrag og kulturelle innslag i Oppdal kulturhus.