OPPDAL: Morten Hagensen tar ansvaret for den daglige driften i kulturhuset, sammen med resten av lederskapet i kulturhuset. Styreleder Ola Røtvei og styret vil arbeide tettere opp mot kulturhusets ledelse fram til ny daglig leder er på plass. Årsaken til at styret vil bistå mer, er at styret ikke kommer til å finne en stedfortreder i Haagensens stilling i dag, som kinosjef.

Haagensen har altså nå øverste ansvaret for den daglige driften.

Styret vil selv ansette ny daglig leder, styremedlem Kirsti Welander skal lede prosessen sammen med Magni Øveraas og styreleder Ola Røtvei, sammen med en av de hovedstillitsvalgte.

Stillingen utlyses om kort tid.

Bente Gätzschmann fratrådte stillingen 1.april.