RENNEBU: Mannen forklarte at han hadde kjørt med cruisekontrollen innstilt på ca. 80 km/t, og at han ikke hadde fulgt med på fartsgrensene mellom Ulsberg og Berkåk. Hele strekningen har redusert fartsgrense til henholdsvis 70 km/t og 60 km/t.

UP startet dagen med fartskontroll i 50-sonen på Stamnan. Der ble en sjåfør ilagt forenklet forelegg etter at han passerte kontrollpunktet med 64 km/t.

I 60-sonen på Berkåk ble to andre sjåfører stoppet på grunn av høy hastighet. De slapp med forenkelt forelegg.