OPPDAL: Leder Narve Hårstad i produsentlaget i Oppdal forteller at det blir full stans i melkehentingen fra i morgen, søndag.

– På Alvdal har det vært planlagt en teknisk driftsstans, og den skal vare i fem dager.

Fra mandag trappes Tine-streiken opp, først og fremst i Nord-Norge. Nå begynner konflikten også å ramme forbrukerne.

– Da blir det litt mer dramatisk, sier Hårstad.

Når melken ikke blir hentet, må produsentene tømme den ut.

– Det er kjedelig, det er mat vi tapper ut.

Nå begynner streiken å koste en del for melkebøndene, Hårstad har regnet ut at for ham koster streiken tusen kroner per døgn.

– Som bonde får jeg jo betalt for melken, men regnskapet til Tine, som melkebøndene selv eier, blir dårligere, sier han.

Han forteller at folk må være oppmerksomme på at dette er foreløpige planer.

Det kan skje endringer veldig fort.

– Anlegget på Tunga går fremdeles, det kan oppstå endringer i ruten dit.

Eller streiken kan bli avblåst.

Følg derfor med på www.opdalingen.no.