OPPDAL: Arne Opdahl har selv vært i Gaza og sett på forholdene palestinerne levde under før krigen, og det som kunne beskrives som en umenneskelig situasjon den gangen, har med de siste dagers krigshandlinger forverret seg mange ganger i følge Opdahl.

– Jeg var i Gaza og på Vestbredden i 2004, der vi jobbet med traumebearbeiding for ambulansepersonell for å styrke beredskapen. Den gangen var det bare den «vanlige» okkupasjonen de var utsatt for. Nå lever de i en konstant usikkerhet med bombing og krigshandlinger rundt seg hele tiden, og det er en psykisk påkjenning man ikke kan forestille seg, sier Opdahl.

Humanitær katastrofe

Til nå er det rapportert mer enn 500 drepte, hvorav 100 er barn, og over 3000 skadde på palestinsk side. Det er de norske legene, Mads Gilbert og Erik Fosse, som rapporterer fra Shifa sykehuset i Gaza by.

– I tillegg til alle de fysiske skadene, er også den psykososiale påkjenningen ekstrem. Palestinerne lever på et lite begrenset område, med ingen steder og rømme. Hadde det vært et annet sted med en lignende krigssituasjon, ville store deler av sivilbefolkningen rømt til tryggere steder. På Gaza har de ingen steder og flykte, på grunn av at alle grenser er sperret. De er også sperret for nødvendige forsyninger av mat, vann og medisinsk utstyr som ikke kommer inn til de mange som trenger det.

Politikk

– Hva skjer med fredsplanene, og bidrar krigen til en mulig varig løsning mellom partene i konflikten?

– Det man kan håpe på er at denne forferdelige krigen kan være en vekker for det internasjonale samfunnet, og her er det USA som sitter med nøkkelen. De signalene vi har fått fra den påtroppende presidenten, Barack Obama, gir ikke grunnlag for håp. Han solgte seg til sionistene under valgkampen, for å ha nok støtte for å vinne valget. Håpet er at opinionen i USA våkner, og legger press på presidenten, sier en engasjert Arne Opdahl.

– Hva tror du blir utfallet av denne konflikten?

– Vold avler vold. Partene i konflikten har dessverre havnet i en negativ spiral, der hevnmotivet er sentralt. Barna som vokser opp i denne konflikten blir oppdratt til å hate sine naboer. Hvis det skal bli en løsning, så må respektere hverandre og kunne snakke sammen, sier Opdahl.

Sannhetsvitner

– Hva synes du om at de norske legene er de eneste som får formidlet til omverdenen om det som skjer i Gaza?

– Mads Gilbert og Erik Fosse gjør en utrolig viktig jobb. Både medisinsk og med å formidle det som skjer. Hadde Israel vist om den rollen disse legene har fått, hadde de aldri sluppet inn i Gaza.

– Mads Gilbert er en lege med kontroversielle meninger langt på venstresiden i politikken. Du tror ikke none av skildringene hans er farget av hans personlige ståsted?

– Han har så langt klart å unngå å komme med personlige og politiske argumenter i sin formidling. Det eneste han har gjort er å formidle det han som øyenvitne har observert, og det er nok, sier Arne Opdahl, som oppfordrer folk til å støtte opp om Norsk Folkehjelps humanitære arbeid i regionen.

UBOMBET: En utbombet politistasjon i den sørlige delen av Gaza i 2004. Vanskelig for politiet å gjøre jobben sin under slike forhold.
ENGASJERT: Arne Opdahl har selv vært i Gaza og sett hvordan situasjonen var før krigshandlingene brøt ut.