– Nå går vi et skritt videre med forsøksordningen med lokal forvaltning av snøscooterløyper. Fredag vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfeste de lokale forskriftene som er fastsatt i 87 kommuner, sier statsråd Jan Tore Sanner (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Det har vært harde politiske tak rundt forsøksordningen, men nå synes saken endelig avklart.

Alle kommuner som har sendt inn søknad etter behandling i eget kommunestyre, har fått klarsignal.

Det kan ennå komme flere søknader til Sanners departement fra Klima- og miljødepartementet, som er første stopp for søknadene, men det endelige tallet vil ikke overstige 109. Det var nemlig 109 kommuner som meldte sin interesse for forsøksordningen i utgangspunktet. Det er ikke slik at andre kommuner nå kan melde seg på i forsøksordningen.

Neste sesong

– Dette er et klarsignal til den enkelte kommune, som nå kan gå i gang med det kommunale planarbeidet. Den enkelte kommune skal dermed kunne ha snøscooterløypene klare til neste sesong, legger Sanner til.

Det blir uansett ikke fritt fram for snøscooterkjøring i forsøkskommunene.

Sanner understreker at kommunene må ta hensyn til blant annet støy, sikkerhet, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder og kulturminner. Etableringen av snøscooterløypene vil skje som en vanlig kommunal planprosess, der berørte parter har klageadgang.

Fire års forsøk

I 2018 er dessuten forsøket over, men den sittende regjeringen legger ikke skjul på at målet på lang sikt er varig kommunal selvbestemmelse i denne type saker.

Debatten har rast i lang tid, ikke minst i Stortinget, og det er steile fronter om både kommunal selvbestemmelse over løyper og øvrig snøscooterpolitikk. Sanner mener de ulike leirene har blitt hørt når ordningen har blitt utformet.

– Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte. Jeg er klar over at det er ulike oppfatninger, men for denne regjeringen er det viktig å vise tillit til lokaldemokratiet, sier Sanner. (ANB)