OPPDAL: Ingen av de fire søkerne til stillingen ble ansett som kvalifiserte av kommunen. Dermed oppfordret rådmann Dagfinn Skjølsvold personal- og organisasjonssjef Turi Teksum, som han visste var kvalifisert, til å søke. Jobben ble hennes, uten at noen av de fire andre var innkalt til intervju.

Tredje juni sa Teksum til Opdalingen:

– Jeg fikk en oppfordring fra rådmannen om å ta over jobben. Og så sa jeg ja.

Dette fikk søkeren Bjarne Brattbakk til å reagere og sende klage til sivilombudsmannen.

I forrige uke ble kommunen bedt om å redegjøre nærmere for flere forhold. Svaret på dette gikk ut fra kommunen i går, men er unntatt offentligheten.

– Slik spørsmålene stilles, må vi fortelle hvilke vurderinger vi har gjort. Vi må gå inn på detaljer i forbindelse med kvalifikasjonsvurderinger av søkerne, og slikt er alltid unntatt offentlighet, sier Skjølsvold.

Hvorfor ikke intervju?

Et hovedspørsmål i saken er hvorfor ingen ble innkalt til intervju.

Kommunen har overfor sivilombudsmannen uttrykt at ingen var aktuelle, og blir nå avkrevd en forklaring på hva kommunen legger i dette, og det blir konkret spurt om noen av søkerne ble ansatt som kvalifisert.

Skjølsvold understreker at de ikke fant noen av søkerne kvalifiserte, og at det derfor ikke var noen grunn til å innkalle til intervju.

– Det er ikke sjelden at en mangler kvalifiserte søkere på topplederstillinger.

Fagforeningene passer på

Sivilombudsmannen spør blant annet om det ble foretatt referansesjekker for å få opplysninger om søkernes personlige egnethet. Dette vil ikke Skjølsvold svare på overfor Opdalingen, med henvisning til at dette går for langt inn i detaljene i deres vurdering.

I klagen hevdes det at «rådmannen setter til side sentrale momenter i forvaltningsloven og grunnleggende prinsipper som forvaltningens saklighetsprinsipp om at den best egnede søker skal ansettes.» Skjølsvold kommenterer dette slik:

– I alle ansettelsessaker er fagforeningene med hele veien, som en vaktbikkje og garantist på at vi gjør det skikkelig. De ville aldri ha funnet seg i en slik praksis.

Sivilombudsmannen ber ellers om en forklaring på hvorfor Teksum ble tilbudt stillingen, en dokumentasjon på hennes kvalifikasjoner og om kommunen mener ansettelsen er i tråd med kvalifikasjonsprinsippet.

Kommunen blir også bedt om en kommentar til påstanden om at stillingen var besatt allerede da den ble utlyst, noe Skjølsvold altså avviser.

Føler seg trygg

Han skjelver ikke i buksene av at sivilombudsmannen nå gransker kommunens handlinger.

– Nei, jeg føler meg trygg. Jeg tror vi er gode på dette.

I løpet av sine 10, 15 år i kommunen husker han et par, tre lignende saker. Det har ikke ført til noen knusende kritikk.

– Sivilombudsmannen er en del av forvaltningen, og jeg synes det er helt ok at en søker har denne muligheten.

Skulle saken ende med kritikk av kommunen vil det ikke bety noe for ansettelsen, men kommunen kan måtte se på sine rutiner.