BUVATNET: Rennebu kommune hadde gitt bilungdommen tillatelse til å kjøre på isen på Buvatnet. Politiet samtykket i tillatelsen, og mente at slik kjøring på isen gjorde ungdommen til bedre sjåfører.

Men så viste det seg at det lå begrensninger på bruken av eiendommene der Buvatnet ligger - begrensninger som kommunen ikke var klar over da vedtaket ble fattet. Det var Fylkesmannen som påpekte disse begrensningene.

– Vi er forferdelig skuffet. Vi drev isbanen på dugnad. På det mest var vi over 40 biler og over 200 ungdommer til stede. Vi var i ferd med å få et godt motormiljø på isen da kommunen etter pålegg fra Fylkesmannen stengte banen. Men vi håper det skal være mulig å få til en ordning som gjør at vi kan åpne isbanen igjen om ikke så altfor lang tid, sier Håvard Aspeggen. Han har fungert som «vaktmester» for isbanen og disponert nøkkelen til bommen som stenger veien langs Buvatnet.

Kjetil Værnes i Rennebu kommune sier at kommunen allerede har sendt et brev til Statens Kartverk for å få utskrift av begrensningene som ligger på eiendommene.

– Når vi får disse, vil vi se nærmere på saken. Målet for kommunen er å fatte et nytt vedtak som er positivt for bilungdommen, sier Kjetil Værnes.