Krisepakke på flere milliarder kan avlaste bedrifter i en krevende periode

foto