VOLLAN: Mandag kveld var det et nytt foreldremøte i Vollan krets, hvor Tågvollan var invitert for å diskutere skoleplanene med foreldrene i Vollan krets.

– Vi har lyst å få Tågvollan hit, og jeg tror det er positivt for bygget og for kretsen at det blir fylt opp av barn og voksne igjen, sier Marthe Øiamo.

Med seg til møtet hadde rektor ved Tågvollan, Gjermund Kvam, med seg lister der foreldrene kunne skrive opp barna sine på dersom de ønsket å starte på Tågvollan. Dette var kun en liste for å se om det var stor interesse eller ikke.

– Foreldre og elever som gikk på Vollan får selv velge om de ønsker å starte på Tågvollan eller ikke, sier Kvam.

Utfordringer

Det har kommet færre elever til Tågvollan de siste årene, som har resultert i utfordringer når det gjelder klasseoppsettet.

Kvam forteller at de ideelle for skolen ville ha vært seks grupper og ti trinn.

– Forholdene i dag er ikke optimale, og det er den usminkede sannheten, sier Kvam.

Det snakkes varmt om skolen og hva den kan tilby til elevene. Flere av lærerne fra Tågvollan hadde også møtt opp.

Nina Karlsen og Ingrid Skrøvseth har barn som skal starte på skolen om noen år. De er enda usikker på om de skal velge Tågvollan som skole.

– Alt avhenger på om det blir nok elever slik at det blir fornuftig å drive skole, sier de to foreldrene.

Skrøvseth forteller at hun har en krets på fem barn som alle er i samme alder.

– Vi kommer nok til å se hvem som er interessert og ta det derfra, sier hun.

Flere elever

For at det skal være en realitet i at Tågvollan skal flytte skolevirksomheten fra Oppdal kristne senter til Vollan, må det flere elever inn.

– Per dags dato er vi 35 elever, og prognosene tilsier at vi er 23 neste skoleår. Det er selvfølgelig ikke ønskelig, sier han.

Selv om elevtallet vil gå ned, opplever han at mange er positive til dette og at mange allerede har kontaktet han og sagt de ønsker å komme til Tågvollan.

– Jeg liker engasjementet og jeg tror vi kommer til å starte skoleåret 2015/2016 på Vollan skole, sier Kvam.