Alle skal bli sett i Oppdal: Lager bekymringsknapp på nett

foto
Prosjektleder Åshild Megarden jobber med «Sett i Oppdal» der målet først å utvikle en samhandlingsmodell som kan hjelpe barn og unge som har behov for det. Og løsningene skal man finne lett på nett. Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen