- Vi har en krigskasse her i landet. Bruk den nå!

foto