Stadler vant anbudskonkurransen om å levere 17 nye fjerntog til blant annet Dovrebanen.

Kontrakten var verdt åtte milliarder. Det var imidlertid problem for rullestolbrukere, som måtte ha hjelp for å komme ombord.

Rullestolbrukerere vil få tilgang til en større del av toget og vil kunne bevege seg fritt mellom familievognen og vognen som inneholder blant annet bistro. Foto: Stadler

Samferdselsdepartementet ba derfor om en ny vurdering av Stadler-togene som nå har sett på mulige tilpasninger for bedre universell utforming.

Løsningene som nå er jobbet frem gjelder for de 17 togene som er omfattet av hovedanskaffelsen. Rullestolbrukerere vil få tilgang til en større del av toget og vil kunne bevege seg fritt mellom familievognen og vognen som inneholder blant annet bistro. Løsningen gir flere rullestolheiser og ett ekstra handikaptoalett.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er glad for at samferdselsministeren lytter til tilbakemeldingen de har gitt.

– Alt er ikke på plass, men endringene som gjøres på første 17 togene er gode. Når det skal kjøpes enda flere tog i fremtiden forventer vi et mye tettere samarbeid. Forhåpentligvis kan vi også klare å få på plass trinnfri adkomst til slutt, sier Elvestad.

Togene skal erstatte materiellet som i dag trafikkerer langdistansetilbudene mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø.

– Endringene vi nå gjør fører til at leveransen blir inntil et halvt år forsinket. Mange av togene vi bruker i dag har allerede et stort vedlikeholdsbehov, det er viktig at forsinkelsen blir så kort som mulig. Etter planen vil de første togene bli tatt i bruk på Bergensbanen sommeren 2027, sier samferdselsministeren.