Truer rødlistearter, mener fugleekspert: – Feil tid for tømmerhogst

foto