Storkontroll førte til mange bruksforbud, gebyr og anmeldelser