Får 200 000 for å gjøre denne busslomma tryggere for elevene