Her henger bygdas første kvinnelige lensmann fra seg uniformen for siste gang