Fare for skred over løyper: Sprengte ut to fonner

foto