Advarsler mot ras skal taes på alvor. Ikke minst når Arnt Gulaker flagger rødt i Vangslia. Da er det skumle snøforhold utenfor de oppkjørte løypene. Men i disse vinterferiedager er det mange som advarer og ikke alle kjenner snøforholdene like godt som Arnt Gulaker. Dermed kan man få en situasjon der det til stadighet ropes ulv, og at man til slutt ikke bryr seg om ropene.

- I dag har jeg heist det røde flagget som indikerer rasfare. Snøforholdene er skumle, men ikke ekstreme. Jeg vil advare mot løssnøkjøring utenfor de oppkjørte løypene slik forholdene er i øyeblikket. I det siste har vi hatt mye vind fra vest og nordvest. Det betyr størst rasfare i lehengene som vender ned mot sør og øst. Men snøforholdene forandrer seg raskt, og det er umulig for meg å spå noe om forholdene i morgen, sier Arnt Gulaker.

Han synes vi til nå har hatt en ganske så normal vinter når det gjelder ras og faren for ras. I år har det ikke vært noe grunnlag for advarsler mot ekstrem rasfare. Han er ikke mer enn passelig begeistret for de gjentatte og stadig mer høylytte skredvarslene. Han har så altfor ofte erfart at de ikke stemmer med virkeligheten. På sikt vil slike skremselsrop bare svekke tilliten til skredvarslene. Derfor vil heller ikke Arnt Gulaker si noe om skredfaren andre steder enn i nærområdene rundt skianleggene i Oppdal. Han vil heller ikke spå noe om utviklingen framover. Men på et helt generelt grunnlag vil han advare mot Skarsetbekkdalen og hengene vest for Vangslia. Erfaringsmessig er dette områder som kan være svært rasutsatte.

Arnt Gulaker tar prøver av snøen før han vurderer skredfaren. I det siste har det blåst mye, samtidig som det har snødd en god del. Dermed har det bygget seg opp et forholdsvis djupt fokklag. Dette fokklaget ligger på et skikt med snø av annen konsistens. - I enkelte leheng er fokklaget på 50 til 60 centimeter. Dermed kan vi få store snøras hvis dette laget løsner, sier Arnt Gulaker.

Været skifter og snøforholdene kan være helt annerledes bare kort veg unna. I helga har det for eksempel vært mye vind og snø i skianleggene. Søndag kunne man for eksempel ikke åpne Vangslia helt til topps før senere på dagen. Men de som dro noen få mil oppover til Grønbakken for å gå på ski, kunne gli stille av sted i solskinnet. Kanskje var det en liten vindtrekk fra vest, men i de sørvendte hellingene varmet sola riktig så godt. - Jo da, det er vel kjent at det er vesentlig bedre oppover mot Kongsvoll og Grønbakken når været kommer fra vest og nordvest. Det er mange som blir overrasket når de kommer litt opp i Drivdalen og oppdager godværet, sier Arnt Gulaker. Haakon Nordseth i Oppdal Røde Kors Hjelpekorps er enig med Arnt Gulaker at det har blitt ropt mye ulv i denne forbindelsen. Ikke minst hans egen organisasjon Norges Røde Kors Hjelpekorps var lenge en eksponent for ukritiske advarsler. Tanken var imidlertid god. Det var føre.var-prinsippet som gjaldt. Men midt på 80-tallet tok Norges Røde Kors Hjelpekorps et oppgjør med denne strategien, og i dag er advarsler fra hjelpekorpsene godt fundamentert i de virkelige forholdene. - I øyeblikket ligger forholden vel til rette for rasfare i lehengene. Men dette må ikke skremme folk. Følger man fjellvettreglene og holder avstand til de utsatte lehengene, kan man trygt legge ut på fjelltur. Det er tross alt bare noen få promiller av de store fjellområdene som kan være farlige, sier Haakon Nordseth.