Rennebu: Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets 428 kommuner, basert på 127 nøkkeltall. Tallene som kommunebarometeret baseres på er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Rennebu kommune gjør et kraftig byks opp til en 119. plass når tallene fra april er korrigert av Kommunal Rapport.

Nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport uttalte til Opdalingen i april at barometeret er en forenklet framstilling, men som likevel kan gi beslutningstakere en oversikt over hvordan kommunen drives. Han mente det kunne vise det store bildet uten å drukne politikere i detaljer, og vise sektorer som det kan være verdt å se nærmere på. Han viste også til at spesielle forhold i små kommuner kunne gi store utslag, og at de i endelig rapport ville justere eller fjerne åpenbare feil.

I kommunebarometeret er følgende områder vurdert: grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage, helse, økonomi og enhetskostnader.

– Årsaken til den justerte plasseringen skyldes nok vår tilbakemelding og retting av feil, sier rådmann Birger Helland i en kommentar.

Ny topplassering

Oppdal kommune har scoret høyt i alle de fem årene som kommunebarometeret har eksistert, og er nå justert opp en plass siden april til en 7. plass.

Aller best ut kommer Høylandet i Nord-Trøndelag, med Lom i Oppland på den neste plassen. Disse kommunene lå på topp også i fjor. I Sør-Trøndelag er Oppdal kun slått av Snillfjord.

– Vi har hele tiden ligget på topp i disse målingene, og det er vi glad for, sier rådmann Dagfinn Skjølsvold i en kommentar til rapporten.

- Det at vi ligger såpass stabilt på listen viser at rapporten gir et ganske riktig bilde av situasjonen.

I 2010 var Oppdal på en 23. plass, en 8. plass i 2011, en 18. plass i 2012 og en 5. plass i 2013.

Skjølsvold er samtidig klar på at det er viktig å benytte undersøkelsen som et grunnlag for å finne forbedringsområder.

– Vi gjør det jevnt bra, spesielt på skole og barnevern, men har fortsatt noe å hente på eldreomsorgen. Blant annet legedekningen ved sykehjemmet, som vi gjør noe med i år. Dette, sammen med flere omsorgsplasser ved BOAS, gjør at vi forhåpentligvis vil score bedre også her, avslutter Skjølsvold, som synes det verdt å merke seg at småkommuner generelt sett scorer høyt på barometeret, som i hovedsak måler kommunenes effektivitet.