OPPDAL: Lensmann Berit Trønsdal i Oppdal avkrefter ryktet om at hendelsen ikke var loggført.

– Operasjonssentralen fikk melding klokken 19.15, med beskjed om at en beruset person var bortvist. Dermed iverksatte man ikke operative tiltak.

Mannen kom tilbake og politiet fikk ny melding klokken 20.29.

– Da hadde han gått til angrep på og skadet en bil. Patruljen som hadde reservetjeneste ble kalt ut av operasjonssentralen, og mannen ble meldt pågrepet klokken 20.44.

Ikke feil fokus

Lensmannen kommenterer påstandene om at politiet kun har fokus på trafikkontroller og ulovlig snøscootertrafikk slik:

– Det har ikke rot i virkeligheten. Vi fokuserer ikke mer på disse tingene enn noe annet.

Kanskje burde vi derimot hatt mer trafikktjeneste, når en ser på alle trafikkulykkene på norske veier. Å forebygge disse er en viktig del ved politiets arbeid.

Mange felt

Lensmannen legger til at det er mange arbeidsfelt som er viktige for oppdalspolitiet.

– Noe av det viktigste arbeidet som vi gjør er å jobbe for å forebygge kriminalitet blant barn og unge.

Utover det er det langt flere narkotikasaker i Oppdal i år, enn det har vært tidligere, som et resultat av økt fokus mot det.

Større distrikt

Hun bekrefter at det er under vurdering en utvidelse av vaktdistriktene i høst, dette har sammenheng med de nye arbeidstidsbestemmelsene i politiet.

På grunn av de nye bestemmelsene må reservetjenesten bort, og politifolk på jobb være i ordinær tjeneste.

– I denne prosessen er det mange ting som må vurderes, blant annet publikums behov, utrykningstid, geografi og avstander med mer. Vi vil bestrebe oss på at utrykningstiden ikke skal bli lenger enn den er i dag.

Politiets oppgave

Når det gjelder borgervern, er lensmannen kort.

– Vi vil at folk skal vite at vi i politiet gjør det vi kan for å verne og skape trygghet for innbyggerne.

I et rettsamfunn er det politiet, og ingen andre, som skal ivareta denne oppgaven.