OPPDAL: Johan Fredrik Dahle (H) kom med forslag om å utsette rivningsfristen til 1. oktober 2010. Forslaget falt med fem mot to stemmer.

Det betyr at Oppdal kommune opprettholder kravet om at fire bygninger må rives. Dersom det ikke blir gjort innen rivningsfristen må Kvam betale 500 kroner dagen i tvangsmulkt.

I sommer ba Kvam og nærmest alle setereierne i Gjevilvassdalen om at det må ryddes opp i plansituasjonen i dalen. Det blir hevdet at det blir gjort forskjellsbehandling og at det trengs mye klarere linjer for hva en kan og ikke kan gjøre på egen setereiendom. I brevet til kommunen ble det bedt om at saken ryddes opp i i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.

Kvam har hele tiden hevdet at han har hatt sitt på det tørre da han satte opp bygningene.

– Jeg leverte inn byggemelding og hørte ikke mer fra kommunen. Da trodde jeg det var i orden, sa Kvam til Opdalingen tidligere i sommer.