Gruppa hadde startet i Trondheim klokka sju og tidsbruken så langt var i pakt med oppsatt skjema. Gruppa har til mål å nå Oslo på ca. 15 timer. Gruppa består av 22 syklister.

En time senere startet Oppdal Sykkelklubb sin andregruppe. Den nådde Oppdal på noe under fire timer. I gruppa sitter 10 syklister og deres mål er å «se 17-tallet» - det vil si å klare Den store styrkeprøven på under 18 timer.

Det var tørt vær oppe på fjellet. Vinden kom i kast og vekslet noe mellom å gi syklistene medvind og motvind.