siv.storlokken@opdalingen.no

906 44 745

OPPDAL: I går undertegnet Sollie og everkssjef Ståle Rian en treårig fastprisavtale, som trer i kraft fra nyttår.

– Vi er veldig fornøyde. Nå kan vi drive curlingklubben med en sunn økonomi, konstaterer Sollie.

Curlingklubben bruker årlig i underkant av 400.000 kilowattimer. Avtaleprisen vil ikke partene ut med, men ifølge Rian er avtalen bedre enn hva kommunens avtale har vært de to siste årene takket være treffsikker timing.

Som en skygge over gleden ligger forhistorien, som Sollie er betenkt over (se faktaramme); både Krfs rolle og at administrasjonen kom opp med en spotprisavtale.

– Det er jo helt meningsløst. For oss er det viktig å kunne budsjettere riktig. Dette er et spark til både Krf og Ap. Nå har vi greid det de ikke klarte.

Økonomisjef Leidulf Skarbø har uttalt at kommunen ikke fant det praktisk mulig å kunne inngå en fastprisavtale. Rian vil ikke kommentere kommunens arbeid, men vedgår at de var usikre på om de skulle delta i konkurransen.

– Vi visste at det ikke var dette de var ute etter.

Håper på reversering

De første signalene om at curlingklubben ville miste tilgangen på avtalen kom i januar 2011, blant annet fordi Skarbø mente det ikke var «holdbart at Oppdal curlingklubb skal stå i noen særstilling».

Sollie på sin side mener at for å likebehandle må man forskjellsbehandle. Han viser til at for eksempel fotballaktiviteten foregår på kommunale anlegg.

– Vi har ikke belastet kommunen med en eneste krone; alt er bygd og drevet på dugnad, påpeker han.

Først halvannet år senere har klubben tatt saken i egne hender.

– Kunne dere ikke gjort dette tidligere?

– Vi fikk lovnader om at dette skulle ordne seg, fra aktører som var i posisjon. I stedet ble det en utrolig klønete behandling, som kunne vært unngått om man spesielt i Krf hadde hatt bedre internkommunikasjon.

I Opdalingen 12. april forespeilet Morten Olsen (Krf) ny strømsak i kommunestyret 16. mai, for å rette opp skaden. Noen slik sak står ikke på sakslisten.

Selv om curlingklubben nå har sikret seg, håper Sollie at politikerne ikke legger ballen død.

– Det handler om å legge til rette for gode oppvekstvilkår. Frivilligheten må ha rammevilkårene på plass, på samme måte som at kommunen sikrer boligtomter.

For curlingstyret var det uansett ikke mulig å vente lenger.

– Vårt ansvar er å handle til klubbens beste. Da tar vi ikke sjansen på å vente lenger.

Lokalt

Sollie legger ikke skjul på at han verdsetter å kunne inngå avtale med en lokal leverandør. Rian har selv et sterkt engasjement i curlingklubben, men avviser at det har spilt inn her.

– Det ville jeg ikke ha kommet på. Vi styrer etter likhetsprinsippet.

Nå oppfordrer han og idrettsrådsleder Sollie andre kunder til å kjenne sin besøkelsestid.

– Curlingklubben har gjort jobben sin, og fått en god avtale. Markedet er veldig rimelig akkurat nå, men det kan snu fort.