LØNSET: Den 34 år gamle irakeren, bosatt på Sunndalsøra, som kjørte ned og drepte 86 år gamle Olga Lønset kommer til å bli tiltalt for ulykken.

– Jeg ser at enkelte nettaviser mener tiltalen vil gå ut på uaktsomt drap, men det har ikke kommet fra min munn og heller ikke fra politijurist Bente Bøklep Myran, som jobber med denne konkrete saken, sier politibetjent Jan Tømmervold.

– Men dersom det reises tiltale etter en slik dødsulykke er vel uaktsomt drap det eneste aktuelle i dette tilfellet?

– Det vil bli tatt ut tiltale. Det er det eneste vi kan si nå. – Det er politiadvokaten som bestemmer graden av tiltalen, sier politibetjent Jan Tømmervold ved Oppdal lensmannskontor. Det er sannsynlig at det vil bli tatt ut tiltale, på grunn av graden av uaktsomhet ved ulykken. Den skjedde nyttårsaften, mens det fremdeles var tørre og bare veier i distriktet.– Det er tegn som tyder på at det har gått for fort, sier Tømmervold, som fremdeles venter på rapporten fra bilsakkyndig, både når det gjelder tekniske undersøkelser av bilen, og hastighetsmålingen.Den 34 år gamle sjåføren har vært bosatt i Norge i en årrekke, også andre steder enn på Sunndalsøra. Når det gjelder den andre dødsulykken i Oppdal på nyåret, der 86 år gamle Erna Alstad ble drept, pågår det en dialog mellom etterforsker og jurist, og saken vurderes henlagt.– Det er opp til statsadvokaten å vurdere, sier politibetjent Finn Skarsmoen, som vurderer det til å være femti prosents sjanse for at saken blir henlagt.Det var en oppdaling i tyveårene som kjørte på og drepte Alstad i det hun var i ferd med å krysse E6 nord for Oppdal.Statens vegvesen skal onsdag granske ulykkestedene.