Vekst Oppdal AS ble, som Opdalingen tidligere har skrevet, vinner av Distrikt Nord – Vest i årets konkurranse «Årets Vekstbedrift 2006.» Torsdag mottok de premien.

Juryens begrunnelse var blant annet:

" Tiltaksarrangør for APS, AB og VTA

" Rause, deler erfaringer

" Har tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

" Tilbyr skreddersydde datakurs til alle i bedriften

" Egen personalforening organisert av tiltaksdeltakerne

" Eget bedriftsidrettslag

" Legger vekt på sosiale tiltak og arrangere fast 2 turer med overnatting

pr år.

" Bedriftsbesøk i forbindelse med sosiale velferdstiltak.

" Fokus på kompetanseheving blant alle ansatte

" Jobber med å etablere egne eksterne arenaer, startet bl.a. egen

butikk i 2006.

Vekst er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter, derav navnet Vekstbedrifter. Navnet er valgt fordi formålet med bedriftene er menneskelig utvikling og vekst. Bedriftenes viktigste oppgave er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Vekstbedriftene er tiltaksarrangører for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring, APS (ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet), AB (Arbeid med Bistand) og VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). Vekstbedriftenes hovedkunde er NAV. Svelvik Produkter A/S ble kåret til ”Årets Vekstbedrift 2006.”