Det er NRK Trøndelag som melder dette i dag.

Flere har reagert tidligere, og nå tar nord-trønderpolitikeren saken til Stortinget.

Skjelstad mener ovenfor NRK at han undrer seg over at det ikke gis erstatning, og mener at de ansvarshavende for jernbanestrekningen må påse at dyr ikke kommer seg inn på linja. Når det av og til likevel skjer, må det finnes ordninger så folk ikke blir skadelidende, uttaler Skjelstad, som mener samferdelsesministeren må sørge for at en erstatningsordning må finnes.

Nå må hun svare på direkte spørsmål om hun synes det er riktig at bonden skal lide også økonomisk tap.