OPPDAL: Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp i Oppdal foregikk tirsdag 11. mars.

- Menighetene i Oppdal sendte ut i underkant av 60 konfirmanter som bøssebærere tirsdag ettermiddag. De samlet inn 4726 kroner på Lønset og 27977 kroner i resten av Oppdal, opplyser kirkeverge Tove DePasquale.

Det betyr at Oppdal bidrog med tilsammen 32.703 kroner til fasteaksjonen.

Temaet for innsamlingen i år er ”Fra drøm til virkelighet” – mennesker som er ofre for krig og terror har også sine drømmer, som kan bli gjort til virkelighet.

- Vi håper at pengene som ble samlet inn i Oppdal kan være behjelpelig til å la noen drømmer gå i oppfyllelse, sier DePasquale, som takker for hjelpa fra bøssebærere, sjåfører, medhjelpere og baptistkirka som lånte ut lokale.