Lensmannsbetjent Finn Skårsmoen forteller at guttene tilstod under et avhør torsdag kveld. Foreldrene deltok på møtet, siden guttene er under den kriminelle lavalder. Saken går nå videre til konfliktrådet.

Ukeavisen Opp skrev for to uker siden at skadene fra tømming av pulverapparater inne i skolen, beløp seg på to hundre tusen kroner.