DOVREFJELL: Bussen var på vei fra Trondheim til Oslo da den kjørte av veien på sør for Fokstua på Dovrefjell natt til fredag 24. november 2006.

Det var til sammen femti passasjerer i bussen, tretti av dem ble skadet, deriblant fire alvorlig.

Det var sterk sidevind og glatt veibane da ulykken skjedde. Granskingen viser at kjøretøyet ble utsatt for så store krefter at veigrepet forsvant og sjåføren mistet muligheten til å styre. Bussen kjørte av veien i cirka 50 kilometer i timen og veltet over på den høyre siden.

Passasjerene som ikke brukte bilbelte ble kastet mot høyre side i det bussen traff bakken.

En person falt ut av et vindu i bussens andre etasje og ble liggende i klem under bussen.

Ville blåst bort sanden

Statens Havarikommisjon for Transport skriver at bussen ikke skulle ha kjørt over fjellet, slik vær– og føreforholdene var på det aktuelle tidspunktet.

Kommisjonen anbefaler seks sikkerhetstilrådinger etter ulykken. Det trekkes

fram at E6 ikke var strødd eller saltet fordi entreprenøren hadde vurdert at vinden ville blåse det bort.

De mener Statens vegvesen bør legge til rette for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om vind- og føreforhold både over Dovre og andre fjelloverganger.

Så peker kommisjonen på at bussjåføren ikke hadde tilgang til oppdatert informasjon om vindforholdene på E6 over Dovre på ulykkesdagen.

Må sette grenser

Havarikommisjonen mener at Statens vegvesens retningslinjer for stenging av E6 over Dovrefjell er utilstrekkelige. Da ulykken skjedde var det på grunn av kombinasjonen av glatt vei og kraftig sidevind, noe vegvesenet ikke fanger opp.

De råder vegvesenet til å sette grenser for vindstyrke i forhold til friksjon.

Havarikommisjonen peker også på at det var vanskelig å evakuere passasjerene som satt i første etasje da bussen lå på siden. De mener vegvesenet bør jobbe for å bedre regelverket slik at alle busspassasjerer kan evakueres raskt.

Til sist peker man på at sjåføren ikke hadde fått instruksjoner, opplæring eller trening om kjøring av bussen i sterk sidevind og på glatt vei. Det samme gjelder evakuering og redning i krisesituasjoner.

Kommisjonen råder selskapet Lavprisekspressen til å etablere et system som inkluderer en sikkerhetsgjennomgang av alle rutestrekningene med tanke på valg og bruk av busser samt opplæring av sjåførene.