Reiselivsbedrifter raser over regjeringens krisepakke: – Titusener vil miste jobben